หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
 
 
 
 
 

 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังน้ำเย็น บริเวณลำเหมืองห้วยหลวงเหนือ (ที่นานายไพบูรณ์ ดวงแก้ว)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านแม่บงเหนือ บริเวณห้วยหินดำ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบ และรับรองแบบแปลนโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.61-0001 สายลอง – วังชิ้น (แนวเก่า) (ทางเข้าบ้านแม่บงเหนือ) หมู่ที่ 2
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัสท์ติกคอนกรีต
  ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง
  ประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเทศบาลตัวอย่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก