10 ม.ค. 62    146

    พระธาตุขวยปู

“พระธาตุขวยปู” หากเอ่ยชื่อพระธาตุคงมีแต่ผู้คนสงสัย ว่าขวยปูหมายถึงอะไร และน่าสนใจอย่างไรถึงได้นำมาเล่าขานให้ได้อ่านกัน คำว่า “ขวยปู”หรือ ขุยปู นั้นหมายถึง “รูปู” เป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่เมื่อเทียบกับองค์พระธาตุที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพของชาวล้านนา หลายแห่ง ดังเช่นวัดพระสิงห์ ซึ่งพระเจ้าผายู ทรงสร้างเมื่อ พุทธศักราช 1888 , พระธาตุดอยสุเทพ พระเจ้ากือนา ทรงสร้างเมื่อ พุทธศักราช 1982 กว่า 600 ปี (ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงตามวารสารการพระศาสนาภาค 5 เดือน ธันวาคม 2507) และจากตำนานปรากฏเป็นประวัติผู้ซึ่งใช้นามว่า จันทร์วงศ์ ที่ได้กล่าวไว้ ถึง4 ยุคการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ พระธาตุขวยปู ขอบคุณรูปภาพจาก FB : วังชิ้น แพร่ ไทยแลนด์

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click