11 ม.ค. 62    114

    บ่อน้ำแร่แม่จอก

บ่อน้ำร้อนแม่จอก บ่อกำมะถันอุณหภูมิ 80 องศา จังหวัดแพร่ นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวอาบน้ำแร่ แช่เท้า และนวดเพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนแม่จอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย บ้านแม่จอก ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นบ่อผุดขึ้นมาจากพื้นดิน น้ำในบ่อมีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส มีห้องอาบน้ำแร่ นวดแผนไทย ไข่ลวกน้ำแร่ อาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายสินค้าที่ระลึกท้องถิ่นให้แก่นักท่องเที่ยว และส่วนใหญ่จะนำไข่มาแช่ในน้ำร้อน 80 องศา เป็นไข่ลวกเพื่อสุขภาพด้วย

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click