รับเรื่องร้องเรียน (สายตรงนายก)


   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
Email : maepak@live.com  โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก