องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
ที่อยู่: 244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
เบอร์โทรสำนักงาน: 054-520516
โทรสาร: 054-520517
Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
Email: maepak@live.com

   ติดต่อสำนักงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
Email : maepak@live.com  โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก