30 พ.ย. 61    173

    โครงการถนนสวย

คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อบต.แม่ป้าก ร่วมกับอำเภอวังชิ้นตามโครงการถนนสวย โดยปลูกต้นไม้สองข้างทางบ้านแม่จอก หมู่ที่ 5 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click