15 พ.ย. 61    117

    โครงการพัฒนาอาชีพ

อบต.แม่ป้าก ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลแม่ป้าก ประจำปี พ.ศ. 2562 อาชีพการทำขนมไทย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปตำบลแม่ป้าก จำนวน 50 คน

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click