4 พ.ค. 62    127

    กิจกรรมลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.แม่ป้าก ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click