13 มิ.ย. 62    129

    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากได้ดำเนินโครงการผลิตเตาชีวมวลให้กับประชาชนฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากได้ดำเนินโครงการผลิตเตาชีวมวลให้กับประชาชนในตำบลแม่ป้าก จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562. เพื่อให้ประชาชนลดการใช้พลังงานให้น้อยลง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย. โดยนายบุญทศ ไทยมา นายกอบต.แม่ป้ากเป็นผู้เปิดงาน

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click