18 มี.ค. 61    116

    วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยในการจัดงานวันดังกล่าวจะมีพิธีวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโรงยืม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click