14 ก.ค. 63    24

    โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลแม่ป้าก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่ป้าก ได้ดำเนินโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลแม่ป้ากด้วยตัวเอง โดยมี นายบุญทศ ไทยมา นายก อบต.แม้ป้าก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน งบประมาณดำเนินการ 10,000 บาท สนับสนุนโดย กอนทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ป้าก

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click