11 ส.ค. 63    20

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าให้กำลังใจผู้ให้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าในตำบลแม่ป้าก

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าให้กำลังใจผู้ที่ออกให้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและผู้รับบริการในตำบลแม่ป้าก มีประชาชนเข้ารับบริการตามโครงการเป็นจำนวนมาก

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click