25 ส.ค. 63    24

    น้ำท่วม บ้านนาฮ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ป้าก

พายุ"ฮีโกส" ทำให้หมู่บ้านในตำบลแม่ป้ากได้รับความเสียหายทั้งบ้านเรือนและพื้นที่ทำมาหากินของพี่น้องชาวตำบลแม่ป้ากและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click