22 ต.ค. 63    9

    กิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563

นายบุญทศ ไทยมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จประศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click