26 ต.ค. 63    13

    ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

นายบุญทศ ไทยมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในการจัดงานวันดังกล่าวจะมีพิธีวางพวงมาลา สักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click