26 ต.ค. 63    8

    น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ร่วมถวายพานพุ่มและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จ ย่า ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click