23 ต.ค. 63    13

    ทำความสะอาดวัดชัยสิทธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากได้นำรถบรรทุกน้ำช่วยทำความสะอาดพระธาตุขวยปู ณ วัดชัยสิทธิ์ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงปูชนียสถานของตำบลแม่ป้ากสืบต่อไป

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click