15 ธ.ค. 63    11

    พิธีรับมอบรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุตำบลแม่ป้าก

รถรับ-ส่ง สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) โดยมี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ นายวิเชียร อนุศาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ นายบุญทศ ไทยมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากเป็นผู้รับมอบ ในครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบรรทุก พร้อมป้ายจุดรับส่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เป็นมูลค่า 2,016,000 บาท

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click