22 ม.ค. 64    8

    โครงการอาสาสมัครบริบารท้องถิ่นเพื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับ นายวิชา ช้อนเขียว รองนายก อบต.แม่ป้าก นางสาวลักษ์ฤทัย โชติมูล หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดฯ และอาสาสมัครบริบารท้องถิ่น ลงพิ้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นางสุข แก้วนาโท ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 5

  ปิดหน้านี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม Click