หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง ปี :

 

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร  
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  แผนอัตรากำลัง 2564  
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560  
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558  
  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
244 หมู่ 4 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โทรศัพท์ 054520516  โทรสาร 054520517
Email : maepak@live.com   Faecbook : องค์การบริการส่วนตำบลแม่ป้าก
©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก